Helsingin Poetiikkakonferenssi 2007 kokoontuu keskiviikkona 22. elokuuta Vanhan Ylippilastalon Musiikkisalissa. Sen teema on ”Runon vastuut/tomuus”. Konferenssi jakautuu kahteen osaan: aamupäivän istunnossa, 10-12, kuullaan kolme runoilijapuheenvuoroa: Martin Glaz Serup Tanskasta sekä Pauliina Haasjoki ja Panu Tuomi Suomesta. Iltapäivä, 13-16, on kokonaan omistettu yleiskeskustelulle aiheesta.

Lähetä ehdotus puheenvuoroksi!

Konferenssin teemalla haetaan keskustelua runouden yhteiskunnallisista paikoista. Kenelle tai mille runous on vastuussa, ja mistä? Vai onko runous (runoudet) pikemminkin nähtävissä vastuuvapauden alueena – pysyvänä vastarinnan ja kapinan lähteenä? Mitä vastaan / kenen puolelle runo asettuu globalisaation ja verkottumisen aikana? Miksi ”osallistuva”runous epäonnistuu runoutena – vai epäonnistuuko se? Runoilijan vastuu lukijalle, kielelle/kielestä, yhteisöille? Entä lukijan, kriitikon yms. vastuut? Runous taiteen/kirjallisuuden etujoukkona? Poetiikan etiikka?

Lähetä ehdotus noin 10 minuutin puheenvuoroksi näistä tai muista kysymyksistä! Haemme keskustelun avauksia, provokaatioitakin. Ehdotuksesi saa olla lyhyt ja sisältää mieluiten 1-2 tiukkaa teesiä. Itse konferenssissa puheenvuoro on mahdollista esittää vapaamuotoisena, mutta toivomme että niistä laadittaisiin myös kirjalliset, julkaistavat version.

Lähetä ehdotuksesi heinäkuun alkuun mennessä sähköpostilla suunnitteluryhmän vetäjälle: leevilehto at gmail dot com.

Taustaa

Vuoden 2007 konferenssin järjestäjät ovat Runoyhditys Nihil Interit, Tuli&Savu, niin&näin, Nuori Voima, Helsingin yliopiston kotimaisen ja yleisen kirjallisuuden oppiaineet, Kirjallisuudentutkijain Seura, Tutkijaliitto ja Electronic Poetry Centerin (EPC) Skandinavian portaali.

Suunnitteluryhmän jäseninä ovat runoilija Leevi Lehto (vetäjänä), päätoimittaja Antti Arnkil (Nuori Voima), tutkija Janna Kantola (Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuus), tutkija Sakari Katajamäki (Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuus), runoilija Teemu Manninen (Nihil Interit), päätoimittaja Harry Salmenniemi (Tuli&Savu), tutkija Katja Seutu (Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus), runoilija Olli Sinivaara (Tutkijaliitto), runoilija Miia Toivio (Nihil Interit), päätoimittaja Jarkko S. Tuusvuori (niin&näin).

Mainokset